Wie?

Hans Van Gompel, bemiddelaar in commerciële en vennootschapsgeschillen

Hans Van Gompel is sinds 1990 advocaat en heeft zich gespecialiseerd in commerciële contracten, vennootschaps- en handelsrecht (voor meer informatie: www.vangompeladvocaten.be). Als advocaat leerde hij het vak bij Loeff Claeys Verbeke (thans Allen & Overy) in Brussel. Nadien was Hans o.m. oprichtend vennoot van Van Gompel Renette Advocaten.

Hans studeerde rechten aan de KULeuven. Hij was tevens assistent aan deze universiteit. Hij specialiseerde zich in het internationale handelsrecht aan de universiteit van Paris V (D.E.S.S. Juriste d’affaires international).

Hans Van Gompel volgde met succes de opleiding van ‘Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken’, georganiseerd door het CBR (Centrum voor de Beroepsvervolmaking in de Rechten), een samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen en de RUGent. Hij bekwam zijn erkenning door de Federale Bemiddelingscommissie. Hij is stichtend lid van Uw Bemiddelaars, een onafhankelijke vereniging van erkende bemiddelaars.