Erkend bemiddelaar

Een erkend bemiddelaar bekwam een erkenning van de Federale Bemiddelingscommissie. De erkenning impliceert dat de erkend bemiddelaar voorafgaandelijk een gedegen opleiding genoot. Tevens is er een verplichting voor permanente bijscholing om de erkenning te behouden. Een erkend bemiddelaar is gebonden aan een deontologische code.

Enkel een erkend bemiddelaar kan door de rechtbanken worden aangesteld in het kader van een gerechtelijke bemiddeling.

Enkel bemiddelingsakkoorden bekomen door de bijstand van een erkend bemiddelaar kunnen door de rechtbanken worden gehomologeerd.

Hans Van Gompel is erkend bemiddelaar.

Voor meer informatie: www.uwbemiddelaars.be en www.fbc-cfm.be.