Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Het is een vrijwillig en vertrouwelijk kader voor het beheer van conflicten waarbij de deelnemers (betrokkenen) een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar. Hij zal betrokkenen bijstaan zodat zij, met volledige kennis van zaken, tot een billijke overeenstemming kunnen komen die hun wederzijdse behoeftes respecteert (definitie gehanteerd door de Federale Bemiddelingscommissie).

Een bemiddeling wordt gekenmerkt door volgende fundamentele principes:

  • vrijwilligheid en autonomie van de deelnemers;
  • onpartijdigheid en neutraliteit van de bemiddelaar;
  • het strikt vertrouwelijk karakter van de bemiddelingsgesprekken.

Voor meer informatie: www.uwbemiddelaars.be en www.fbc-cfm.be.