Model

De dubbele bemiddelingscirkel

 

 

Volgens het bemiddelingsmodel van Van Gompel Mediation wordt elk geschil en de oplossing ervan beïnvloed door een wisselwerking tussen 2 cirkels. In de binnenste cirkel bevinden zich de betrokkenen. De buitenste cirkel bestaat uit factoren die het concrete geschil tussen de betrokkenen beïnvloeden.

Vóór de bemiddeling is deze wisselwerking vaak onzichtbaar (want onuitgesproken). Bedoeling van de bemiddeling is deze wisselwerking zichtbaar (want bespreekbaar) te maken, waardoor een bemiddelde oplossing mogelijk wordt.

 


Betrokkenen: De centrale spelers in een bemiddeling, hierin ondersteund door de bemiddelaar. Via een hernieuwde dialoog en beter inzicht in hun geschil streven zij naar een eigen oplossing voor hun geschil.

Emoties: Zijn vaak de grote onbekenden/de onderkant van de ijsberg in een geschil. Moeten boven water komen en worden ontmijnd om een echt gesprek weer mogelijk te maken.

Belangen: Zijn meestal tegengesteld maar kunnen ook gemeenschappelijk, dan wel neutraal zijn. In de zoektocht naar een oplossing is het in kaart brengen ervan primordiaal.

Recht: Door het overschatten van de sterkte van hun eigen juridisch standpunt blijven betrokkenen dikwijls zitten in hun eigen gelijk. Een correcte inschatting van ieders rechten leidt tot meer realisme.

Kost: De prijs van een onopgelost geschil is niet makkelijk meetbaar (verlies aan opportuniteiten, kosten voeren procedure, de impact van een slecht vonnis) en daarom vaak onderschat. Het leren kennen van deze kost is een belangrijk inzicht.

Tijd: De meeste goede oplossingen vereisen snelheid van handelen. Overhaasting echter is te vermijden, want werkt meestal contraproductief.

Alternatieven: Hoe meer wegen naar mogelijk goede oplossingen, hoe meer kans op een effectief goede oplossing.