Methodiek

Via dialoog en inzicht naar een win-win

Elk bemiddelingstraject is uniek en vergt maatwerk. De betrokkenen blijven op elk moment meester van hun bemiddelingstraject. Zij bepalen het tempo. Zij zorgen voor het welslagen.

Van Gompel Mediation zorgt voor een actieve en meerpartijdige ondersteuning via een eigen methodiek. Deze is gesteund op twee fundamenten. Enerzijds is het aan de bemiddelaar om de dialoog tussen de betrokkenen met alle mogelijke communicatietechnieken te faciliteren. Anderzijds is het de bedoeling de betrokkenen informatie en inzichten te verschaffen in de verschillende onderdelen van hun geschil (juridisch, economisch, andere).

Fase 1: hernieuwde dialoog

In deze fase gaan de betrokkenen hun dialoog terug op de rails krijgenDeze fase omvat minimaal drie rondes:

  • een eerste gemeenschappelijk gesprek tussen bemiddelaar en betrokkenen;
  • een vervolggesprek tussen bemiddelaar en elke betrokkene afzonderlijk;
  • een evaluatieronde, waarin de belangen en aspiraties van de betrokkenen worden in kaart gebracht.

Fase 2: juridische en economische audit van geschil

Tijdens de juridische audit maken betrokkenen, bij voorkeur bijgestaan door hun eigen juridische raadsman, samen met de bemiddelaar, een assessment van hun juridische positie op basis van de wetgeving en de vigerende rechtspraak. De focus wordt hierbij veeleer gelegd op zwaktes/bedreigingen met als doel een realistische risico-inschatting te bekomen van de kansen op succes bij een klassieke rechtbank.

Tijdens de economische audit onderzoeken betrokkenen, bij voorkeur bijgestaan door hun boekhouder of accountant, wat de economische kostprijs is van een eventuele escalatie van hun geschil. Hierbij zal o.m. worden ingezet op het behoud van wederzijdse opportuniteiten/kansen en de kost van het aanslepen van het geschil.

Fase 3: schakelen naar een oplossing

De informatie van de voorgaande fases wordt samengelegd en zal normaliter de kiemen bevatten voor een evenwichtig akkoord, gedragen door de betrokkenen. In geval van succes zullen de gemaakte afspraken in een eenduidig bemiddelingsakkoord worden vastgelegd. Dit akkoord zal door de bemiddelaar worden voorbereid en mee ondertekend, zodat het, indien gewenst door de betrokkenen, nadien kan worden gehomologeerd door de rechtbank.