Engagement

Wat vind ik belangrijk? Waar sta ik voor?

Als advocaat heb ik me toegelegd op advisering en geschillenbeslechting in (commerciële) contracten, vennootschaps- en handelsrecht. Deze materies hebben voor mij nog weinig geheimen. Van meet af aan had ik ook oog voor de extra-juridische kostprijs van een geschil (zoals verlies van commerciële opportuniteiten, negatieve energie, onzekere afloop en kosten verbonden aan een proces). Hoewel zeer reëel, komt deze kostprijs meestal niet aan bod in een klassiek vonnis.

Als plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel en als arbiter ben ik gebotst op de grenzen van de klassieke rechterlijke geschillenbeslechting. Partijen leggen hun lot in handen van de rechter of arbiter, die echter geen andere keuze heeft dan vonnis te wijzen. Hierdoor is er altijd een winnaar en een verliezer, soms alleen maar verliezers.

Als erkend bemiddelaar geloof ik in de kracht en de inventiviteit van de deelnemers aan de bemiddeling, die op elk moment meester blijven van hun geschil. Wanneer zij erin slagen hun dialoog opnieuw op de rails te krijgen, ligt een oplossing met alleen maar winnaars vaak binnen handbereik.

Als bemiddelaar wil ik:

  • elke deelnemer aan de bemiddeling actief, onbevooroordeeld en betrokken beluisteren;
  • respect hebben voor ieders standpunt en dit ook door de andere deelnemer(s) laten respecteren;
  • het gesprek tussen de deelnemers gaande houden, op weg naar een hernieuwde dialoog;
  • inzicht verschaffen aan de deelnemers in al de aspecten van hun geschil;
  • bijdragen tot een door de deelnemers gedragen oplossing, een échte win-win;
  • de gevonden oplossing, samen met de deelnemers, vastleggen in een klaar en eenduidig bemiddelingsakkoord.

Voor de kosten van een bemiddelingstraject: klik hier